Monday, July 6, 2009

Aaseya bhava!..Aaseya bhava!.. olavina jeeva ondaaagi bandide..
Aaseya bhava.. olavina jeeva ondaaagi bandide..

hosa bage gungina nishe taaneridantide
Aaseya bhava.. olavina jeeva ondaaagi bandide..

Aaseya bhava.. olavina jeeva ondaaagi bandide..
hosa bage gungina nishe taaneridantide
Aaseya bhava.. olavina jeeva ondaaagi bandide..

kannina sanneyali kaavyava neebarede
hejjeya bhavake hamsave naachide
gaaliya beesinali gaanavu neenaade
nannyede spandana ninnade chetana
premada leeleyali jevva bhavana kyavaride...

jeevana jyoti needuta shanti vaibhoga tandide.
hosa bage gungina nishe taaneridantide
Aaseya bhava.. olavina jeeva ondaaagi bandide..

doorada hrudayagala sanihada beageyali
vriahada veadane mugilanu seride
teerada daahadali neerida kaatharake
merere illida duditavu tumbiode
yavudo moodiyalli lookavella tuugi saagide
premada joodi baalali kuudi haayagi haadide
hosa bage gungina nishe taaneridantide
Aaseya bhava.. olavina jeeva... ondaaagi bandide..

2 comments:

Covai Ravee said...

SuPerB........

Gopal said...

Thanks for one more Beautiful melody.

V. Gopalakrishnan
Coimbatore.